Szanowni Państwo!

W przypadku chęci osobistego zapoznania się z dokumentacją, będącą w posiadaniu Związku, prosimy o wcześniejsze umówienie się, dzięki czemu będziemy mogli przygotować wszystkie niezbędne materiały.

W tej zakładce wszystkie informacje na temat wprowadzanych zmian oraz stanowisko Komisji  Zakładowej.

Więcej: Regulaminy - uzgodnienia

W tej zakładce znajdziecie Państwo informacje dotyczące wysokości oszczędności oraz wysokości funduszu nagród.

Więcej: Fundusze: płacowy i nagród

Szanowni Państwo

 

W związku z faktem, iż w bardzo krótkim odstępie czasu, w Urzędzie były powołane już trzy komisje antymobbingowe, chcielibyśmy Państwa zapoznać nie tylko z pismami, ale również uczulić na tego typu zachowania. Jesteśmy w trakcie przygotowywania szczegółowego opracowania dla naszych pracowników, które pozwoli między innymi rozróżnić konflikt od mobbingu. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie tego typu zachowań ze strony przełożonych lub współpracowników.

Więcej: Mobbing