Zarząd Związku

Komisja Zakładowa:


Przewodnicząca:  Ewa Wyka

Z-ca przewodniczącej:  Karolina Żuk

Z-ca przewodniczącej:  Alicja Wrońska

Sekretarz: Maja Antosik

Skarbnik: Jarosław Sawiński